Tur til Agulias – Viaje a Aguilas

Me stola fullt på Gabrielle Petronella Samonella (GPS) og havna i ei elv!

Me stola fullt på Gabrielle Petronella Samonella (GPS) og havna i ei elv!

Kjekkt å besøke Einar og Ingunn i San Juan de les Terreros

Kjekkt å besøke Einar og Ingunn i San Juan de les Terreros

Så har me tatt oss ein fyrste langtur med bilen. Me drog sør i nærleiken av Agulias de me sko besøka Einar Eide, ein tidligare kollega på Randaberg Vgs. Han og kona Ingunn har kjøpt eit hus i den lille byen  San Juan de les Terreros. Der blei me ein dag, overnatta og fekk svert så gjestfri mottaking.  Det blei ei nokre lengre tur enn me hadde sett føre oss! GPS, som førte Falke og meg nærast problemfritt frå Noreg til Spania, var ikkje snill med oss!

Etter ein tur innom Cartagena med eit lengre stopp med lunch og storhandling på Carrefour la me inn adressa til målet vår: San Juan de les Terreros. Ut frå byen ana me urå, men me stoppa ikkje før me hadde kjøyrt inn i eit djupt elveleie med Peugeoten vår! Då forstod me at Gabriella hadde leia oss på ville vegar! Me missa vel ein time og måtte kjøre 40-50 km tilbake til Cartagena. Me hadde med oss eitt Spaniakart, men der stod ikkje dei små vegane! Bilen fekk seg ei hard prøve, men det tålar den jo (den har no passert godt over 260.000 kilometer!).

Einar skejjer fangsten til dei spankse fiskarene.

Einar sjekker fangsten til dei spanske fiskarene.

Fin urørt kystline mot Middelhavet.

Fin urørt kystline mot Middelhavet.

Einar og Unni Elisabeth bader i Middelhavet

Einar og Unni Elisabeth bader i Middelhavet

Einar og Ingunn viste oss omkring i eit område der det var mindre utbygd med turistindustri enn der me bur på Costa Blanca. Fine naturområde med sjøen. Me fekk bada i Middelhavet (berre Unni Elisabeth av oss denne gongen!) på ei strand langt vekke frå folk. Her traff me på dykkarar  som tok fisk på den spannande måten, med harpun (noko for deg Falke!)

Ein kjekk landsby - Puerto de Garrucca

Ein kjekk landsby - Puerto de Garruca

Markedet har ei sterk dragning på Unni  Elisabethog Kitty Karina

Markedet har ei sterk dragning på Unni Elisabeth og Kitty Karina

Det var eit noko kort opphald denne gongen, men det er jo ikkje så langt å kjøyre, så me tar oss nok ei tur til i løpet av opphaldet her i Spania. Kjekt for Kitty Karina med eit symjebasseng like utanfor terrassen! Der boltra ho seg som ein delfin, seint og tidlig!

Eg veit ikkje om nokon som er gladare å bada enn Kitty Karina!

Eg veit ikkje om nokon som er gladare å bada enn Kitty Karina!

Godt og varmt til lunch på terassen.

Godt og varmt til lunch på terrassen.

Flotte vegar tilbake til Alfaz. Denne gongen leia GPS oss nesten rett… Me var heime på 2,5 time – dei 235 km føyk avgarde…

Kommentarar er velkomne – Takk!

Me har vært her ein månad. Eg har skrive nest kvar dag og nokre av dykk har lese, det veit eg. Det hadde vært kjekkt å få nokre tilbakemeldingar. Kva skjer hos dykk i Noreg? Nederst på kvart innlegg står det «no comments» eller «… comments». Trykk på den, så kan du skrive i det feltet som kjem fram. Det set med stor pris på!

Nokre stemningar frå morgonturen i dag!

Morgonsol frå den eine verandaen.

Morgonsol frå den eine verandaen.

Kvar dag treff eg desse som driv taichi på stranda.

Kvar dag treff eg desse som driv taichi på stranda.

Stille vatn på strand

Stille vatn på strand

La crisis económico Finanskrisen

Spania er som nokre av dykk veit inne i ei økonomisk krise. Det er vel det landet  som har høgast arbeidsløyse i vesteuropa. Over 20 % seiest det. Det er kva femte spanjol det! Eller nærare 4 millionar, omtrent så mange som bur i Noreg. Og økonomien er venta å sykne med over 3 prosent i 2009.

Eigedomsmarknad ligg med brokken rygg. Byggeverksemda har stoppa opp. Ein byggmeister me snakke med for litt sidan ville ganske enkelt ikkje ta mot oppdrag, for all bygging nå ville gå med tap.  Bustadprisane fell som stein til bakken. På to år er ein gjennomsnitts-bustad blitt 12.000 EU billigare. Den er attende på 2007-nivå.

Over alt står det plakatar med til salgs og til leige

Over alt står det plakatar med til salgs og til leige

I gamle Altea kan ein og finne mange hus til salgs.

I gamle Altea kan ein og finne mange hus til salgs.

Nå kan ein gjere gode kjøp! Det ser me overalt i byen her. Det er sikkert 50 meklarhus berre i Alfaz/Albir. Vindaugene er proppfulle av bilete av hus til sals. Einskilde er sett ned med 100.000 Euro!

Det er eigendoms-meglarar over alt. Nokon av dei må vel forsvinne snart trur eg.

Det er eigendoms-meglarar over alt.

salg5salg6

Nå har bustaden vår og blitt lagt ut for utleige!

Nå har bustaden vår og blitt lagt ut for utleige!

Det er 1 million leilegheiter til salgs i Spania! Det er ikkje så mange så får seld til dei prisane som var for nokre år sidan. Derfor prøver mange å leige ut. Det er eitt stort press på prisane, og me går ner 200 EU frå det med betalar i dag. Rett nok ein mindre plass, men meir sentral og betre standard.