Ei veke med fiksing og fiksing.

God arbeidsstilling....

God arbeidsstilling….

Her er eg igang med arbeidet. Det har vore ganske lett å få leigd ut leilegheita vår her i Spania. Etter kun ein månads annonsering på Finn har det blitt kontraktar heilt fram til utgangen av mars.

CalendarPalantino

Det er eit rush av norske (og nordeuropeeiske) pensjonistar som vil sørover når haustveret kjem med sure nordavind og regntunge dagar. Reknar med å ta ein tur att til juletider (eit par dagar) og til påske.

Innkjøp til bustaden.

Innkjøp til bustaden.

I tillegg til arbeidet med å leige ut, har eg og teke dei siste formelle grep for overtakinga, slik som kontraktar for vatn, gass, straum og internett. Det er viktig å få desse på plass, få alle betlingssystemer automatiserte, slik at ein slepp å henge på kvar månad for alt som skal betalast.

DSC_0023.resized

Flotte kostymer på krigerske damer og menn .

Det er blitt tid til andre ting og. Eg har kome videre med tannleikjaren min, slik at implantater argerike kostymer. og resten av fiksinga skal vere på plass i morgon.  Ellers så har det vært fiestas i Altea med denne katolske festen som markerer kampen mellom dei kristne og muslimane på 800-talet.

DSC_0020.resized

Paella, den beste spanske retten, synes eg.

No går det mot slutten av veka, og eg dreg til Palma del Mallorca. Det går eit direktefly frå Alicante på laurdag, der eg betalar 240 kroner for å møte Unni Elisabeth, Eimund og Åshild. Det blir ei veke i ein del av Spania me ikkje har vitja før.

Så kva no? Skal me bu her?

morgonjogg

Morgon på la playa del Albir. Eit stenkast frå leiligheita.

No startar eit anna arbeid. Bustaden skal jo leigast ut, for det meste. Me vil nok nytta han i periodar der me har fri, men resten av året vil me leige ut til folk frå heile Europa.  Nå har me ei viss røynsle i dette (12 år i Stavanger), så eg reknar med at dette skal gå greitt. Har fått oss ein agent her i Albir. Dei tek seg av alt det praktiske slik som utlevering av nøklar, utvasking osb.

IMG_20140904_143404.resized

Wipsona istallerar trådlaust netverk.

DSC_0009.resized

Mykje praktisk å ordne med huskjøp og utleige.

Det siste som er gjodt er å installera Wipsona nettverk. Dei var dei me hadde i 2009. Me får 2,2 Mbps for 40 Eu i måndaden. Treigt når me er vane med 75 Mbps heime. Me hadde 1 Mbps i 2009 – så det går framover…. No må eg gå over leiligheita for å se om alt er klart for utleie. Me har nokre aktuelle kandidatar. Nokre vil leige for ein månad, andre vil leige heile hausten, vinteren og våren med.

No har me postadresse og i Spania (igjen)

No har me postadresse og i Spania (igjen)

Så er leilegheita vår.

DSC_0008.resized

Herleg å sitje i på verandaen i eigen bustad ved Middelhavet og høyre bølgene brusa.

3 september

Eg har visse tankar om byråkrati i Spania, me har trass alt budd her eit år tidlegare, men eg meiner det skulle endra seg til det betre her etter alle krisene i økonomien. Nå har eg forstått dei store kapitalverksemdene og myndigheitene tek seg ekstra godt betalt for teneste sine, samstundes som spanjolane må klara seg på mindre. Sjølv om det ikkje er deira feil at den spanske (og europeiske) økonomien kollapsa i 2008. Det var ein ny dag. Dei er like fine dei solfylte dagane her som før. Det er no godt at finanskrisa ikkje har generert mørke skyer med dårleg ver. Det er no trass alt det spanjolane kan glede seg over på trass av det økonomiske elende dei har vært gjennom. No går det betre for dei. Som fyrste av dei kriseramma landa har dei no ei vekst på 1.2 prosent siste kvartal. So det gjeng framover.

IMG_20140903_104621

Her hadde eg streva lenge for å endeleg få meg eit passfoto… hjelpar ikkje med ein enkelt sjølvis.

I dag skulle eg skaffe med passfoto til papira mine for spansk ID-nummer. Det er framleis sumarferie for spanjolane, så etter å ha trava gatelangs i 1,5 time og passera minst 3 fotobutikkar fann eg til slutt ein plass dei kunne taka bilete (og eg som gløymde å taka med meg dette heimefrå…) Då var klokka 11 og eg var på ein annan kant av byen. Eg hadde avtale med Christian i banken og veit jo at papirarbeid tek tid hos Polizia. Kasta meg på ein buss sørover og entra Officina Interior de Polizia. Der var det mange folk…15-20 stk som venta. Eg ville helst nå banken kl. 12 – så eg henta bagasjen min på hotellet over gata og kom meg til Caixa Catalynia der Christian og eg ordna med praktisk overføring av pengane med tidsbestemt debitering……(kankje betala før me har bustaden på hand).

I Albir venta det eit anna offentlig kontor. Notarius Publicus er same det som det norske – du finn det på ditt lokale tinghus. Her vart det endelege salet av leilegheita sluttførd med møte mellom selgjar og kjøpar. Totalt var det 9 personar tilstades . Dette var dei to seljarane med ektefelle. Det var eit par til – den eine seljaren sin eks-mann – med ny ektefelle (!) Dette fortel meg at familieband er viktige i spansk offentlegheit. Det mangla ein person, Unni Elisabeth, men der hadde med ordna med ei fullmakt til meg i Stavanger. Alle papir (omlag 100 sider) blei summarisk presentera for alle underskrifter og stempel – og så var med eigarar av bustad i Spania!

IMG_20140903_140318_1

Så var salet avslutta med håndtrykk!

Ei veke i Spania.

Me har vore ei veke i Albir. Kitty Karina ville gjerne vitja sine gamle vener her og eg og Unni ville gjerne vere med. Turen blei tinga i vinter, som dei fleste gjer for tida. Ingen viste at me skulle få Spania-sumar i år ;-).

El Tubrion

El Tubrion

DSC_1641

Koseleg og enkelt – etter vår (eg og Unni sin) stil.

Ei veke med sol og varme, etter ein sumar med sol og varme. Godt for kroppen, godt for sjela!  Skjalg fekk fiksa litt meir på tennene sine, så no er vel alt klart for å sette krona på verket, neste gong i september!

DSC_1654

Skjalg med nytt houvudplagg!

Cafeliv på boulevard Albir

Cafeliv på boulevard Albir

Me måtte ta oss ein kikk på kva som var på eigendoms-marknaden i Albir. Me har jo snakke lenge og vel om å kjøpe ein bustad, no når det er prisar som ligg 25-30% under det me såg for nokre år sidan. Etter å ha sett på fleire leiligheiter, la me inn bod på to – og fekk ein til ein god pris. Bodrunda sikra oss ein gevinst på 172-tusen euro, og ho hadde stått i ein pris på Eu 215 i mai.

Her har me skrive under kontrakten med den førre spanske eigaren.

Her har me skrive under kontrakten med den førre spanske eigaren.

DSC_1726

Bustaden med slo til på. Her me i stua.

Det var ikkje andre på bodrunden. Det er kjøper sin marknad. Så lenge det varar. Om nokre veker ber det attende til Albir for å overtaka leiligheita.

DSC_0022

Stue og soverom.

Utsikten er god. Mot sør, sol det meste av dagen.

Utsikten er god. Mot sør, sol det meste av dagen.

 

Spania igjen. To år etter.

playademal

Playa del Mal Pas, finaste staden i byen.

Så er eg attende i Spania. Nøyaktig to år etter at Kitty Karina og eg var her sist i fjorten dagar. Aleine denne gongen for å gjere noko er har tenk på lenge. Eg vil fiksa på tanngarden min 🙂

Inngrep

Antonio og assistent set inn titanskuer!

Dette er ei omfattande sak som eg nok vil bruke eit halvt års tid på med fleire turar til Spania dei neste månadene.  Eg fann Clinica Dental Costa Blanca på nett og tok kontakt med dr. Anton, ein tysk lege med lang fartstid i Spania. Dei såg ut til å ha eit godt omdøme. Som alle veit, så er det dyrt med tannrøkta i Noreg, eit av dei dyraste landa i verden har eg høyrt – då skulle det ikkje så mykje hovudrekning til å sjå at eg ville spare mykje på ein slik operasjon i Spania. Dei er like dyktige som i Noreg, så det er det ikkje noko å uroa seg for.

Dette er innsida av meg.

Dette er innsida av meg.

Eg reiste til Benidorm på tysdag og har vore her sidan for å førebu innsetting av implantatar. I dag, torsdag er fyrste steg ferdig, der eg har fått sett inn fire skruer i titanium.

Antonio og Anton. Dyktige folk!

Antonio og Anton. Dyktige folk!

Assistentane

Sara og Lisa, kjekke damer som tek god vare på pasienten.

Det tok Antonio under ein time å sette dei 4 skruene inn.  Han er ein sers flink ekspert og hadde sett inn 5 stk hos ein 80åring rett før eg kom. Han har så langt nærmare 3000 implantatar i sin 15 årige karriere!

Hotellet Celyman i Benidorm.

Hotellet Celyman i Benidorm.

Mens eg er hos tannlækjaren her her i Benidorm, har eg teke inn på eit billeg og bra hotell, i gå-avstand til tannlækjar og til stranda. No har eg ikkje hatt tid til ta meir enn ein einaste strandpromenade, men det vil det vel bli tid til, eg reiser attende til Stavanger på laurdag. Skal og til Albir i morgon. Byen der me budde eitt år i 09/10.  Kanskje eg ser på billege leiligheiter og?

medisiner

Dagleg inntak av medisinar og føde dei neste dagane!

16. mai i dag. Går og spis på det du ser på bilete. Det er blitt berre det, og mykje vatn. For det er varmt etter kvar. 23-24 grader og sola varmar den skrale skrotten 🙂  Har sett på 4 leiligheiter i dag. alle 3 roms med 2 bad, 2-3 etsje, 200-300 meter fra stranda i Albir. Det er god kvalitet på dette, skulle vere greit å leige ut til nordboarar, tenkjer eg.  Prisane er ikkje vonde. Dei har gått jamt nedover her som andre delar i Spania.

Albirpromenade

Kjekt å promenere langs Middelhavet igjen 🙂

Her i Albir har prisane halde seg jamt høge, på grunn av det kjøpesterke skandinaviske (norske) publikum. Det er fart i omsetninga seier meglarane, prisnergangen har flata ut og no er det berre vegen opp att….  Skal sjå på fleire i morgon. Har kontakta to meglarar som begge har vært i markedet i minst 15 år.

bustad01

Her er ein av dei fire eg såg på i dag.

DSC_0108

Flott uteanlegg! Like i Albir sentrum. Utgang til Middelhavet til høyre.

DSC_0022

Stuge i den fyrste leiligheit eg såg på

Ein mistenkjeleg mann…

Ein mistenkjeeg mann dukka opp på torsdag Han kom til porten utfor huset vårt og ville selje abonnement på is-levering. Det var det han sa, på sin gebrokken engelsk. Eg tenkte det ikkje då, men der ei vanleg måte å for folk me uærelege føremål å gjere seg kjent på ein potensiell plass for eit innbrot! Så nå trur med at denne mannen har vært inne i huset vår i går og teke nokre ting…men me alle fire var heime. Desse tinga var så viktige at me leita i flire timar på å finne dei.

Bilen me brukar er den litle kvite som er innesperrara.

Det var nøklane til huset og til bilen me leita etter! Jo tjuvane hadde tatt desse (reservenøklar) og brillene mine (!). Med nøklar til hus og til bil, ville det no vere fritt fram for dei ubudne å forsyna seg her. Det sette oss i alarmmodus, eg fekk tak i ein kjetting med hengjelås som eg kunne festa på jernporten foran inngangsdøra. Bilen fekk med sikra med å få naboen til å setja sin bil bak vår. Då kunne me sova trygt den siste natta! I dag har eg ringt huseigar, bestillt låsesmed og tinga ekstranykjel til bilen (den ligg på eit kontor i byen)…….

No rett føre me dreg på flyplassen kan eg skrive slutten på historia. Kanskje ikkje overaskande.

Så kom dei fram til slutt...

Nøklane kom fram. Då me tok den siste gjennomgang av koffertane vår…fann me fyrst bilnykkjelen i min koffert, på botn.  Husnykjel fant me i ein av KK sine kortbukser som ho alstå hadde pakka ner i kofferten sin.

Moralen er: ein må ikkje svare på spørsmål frå selgarar som kjem på døra her i Spania. det uroar sjela, men….Hald orden på nøklane, men ikkje for godt.!

...og så var det berre å vente til bussen kjem....Greitt med internett då!

Kitty Karina Dagbok 1. juni – 4 juni

We had p.e at school today. In this heat that’s not as comfortable as swimming in the pool. Right after school Sofia and I went to «La marina». This time I didn’t buy so much, but a couple of things had to be bought. We eat at the kebab shop on the roof and just talked, a lot! We alter around in the senter for a while before my dad picked us up and driver us home.
1. June 22:21

Finally weekend again! In fact, the last whole weekend in Spain in a long time. Dad and I met Sofia in Benidorm today, and than we walked around in in the city because some new sunglasses were needed. After a while of walking Sofia and I ended up at the beach without any sunglasses. Simon came after an hour and than we bathed and sunbathed. And after a few hours we met Madelen and Martine and we went and eat on subway with them. When we where finished Madelen and Martine got picked up by their parents, so Sofia, Simon and I took the bus home to Albir, but in Alfaz we met Markus and Ole. Simon went home, while Sofia, Markus, Ole and I went home to my so Sofia and I could change, than we went out in Albir. At first it was a bit awkward because Sofia and I was the only people trying to start a conversation, but after a while we were all very social!
When simon came, we spent the rest of the day at the beach. Late that afternoon we all won’t home to me and talked and laughed. Markus and Ole went home after half an hour or two. Sofia, Simon and I went out in the town, to the beach again and home again after half an hour. Simon went home 02:00 and Sofia slept over.
2. June 3:12

Today we were supposed to go to the Benidorm beach with Simon, Ole and Markus, but when I looked out the window when I woke up there where raining an never before! It cleared up after a while, but it didn’t became any beach wheatear. So me and sofia went out on a café. We  bought something to drink and eat and just talked.         Dad picked us up after a while and dove us to Callosa, where Sofia lives. We spent much of the day at them before dad and I drove home.
3. June 21:21

The middle school has tentamen week this week, which means that I have to be in a group room all alone and do my own school stuff. But luckily we can go 12:00.
Around 14:30 I met Simon and we walked to to the bus stop, but we decided to take a cab, because Sofia had already waited half an hour at us.
We drove to Alfaz where we met Sofia and bought some thing to the picnic we was going to have with Markus and Ole.
We walked to the » Scandinavia park» where we met them, and we tried to fire up the grill and make the food. But none of us could handle that kind of grill, so we had to ask the Mexicans next to us for help, which everybody except me thought was very embarrassing, but we got our food and packed our stuff. We walked to «Casa cutura» where dad picket us up and drove us to Simon. We jumped at the trampoline and listened to music before we went out in the town to get some ice cream and go to the beach. When we sat down at the ice cream bar the lady in the cashier raged at us and said that we couldn’t buy ice cream because we were Norwegian and she told us that called her crazy, that we thought we were so much better than her, but she really had a much better life than us, that we just played stupid and that we couldn’t be here because we didn’t ordered at spanish, witch we really did.. Nothing of the things she said made any sense.
We walked to the beach and talked and played in the water.
After a while Sofia got picked up by her mum so Markus, Ole, Simon and I walked to the ice cream bar to buy a soda just to see if that lady would rage again, but this time she didn’t. She just told the other man who worked there if he could take us instead.
We walked trough the town to buy eat kebab. We sat on the table an ate an talked for a long time until Markus and Ole got picked up and Simon and I walked home together.
4th June

Zumo de Naranja

Ingenting er som eit godt glas med appelsinjuice når gradestokken viser 30 grader i skyggen. Er ikkje betre forfriskande og tørsteslukkande. Kald øl. vin eller eller kalde drinkar, når ikkje appelsindrikken opp til kanten av glaset ein gong. Og så er du fin heile dagen, kvelden og dagen etter med!

Ein liten elektrisk juicemaskin. Hendig sak ti 18 Eu..

 

God drink, skål!

Callosa de Saria – revisited

Fine frukt i hagen til Peralta i Callosa

Gode frukter, Nisporos.

Ein liten sundagstur til Callosa de Saria. Om lag 4 kilometer ut frå byen ligg huset til Sofia, Anadora, Grete og Marcos. Det ein kosleg og stor bustad. der dei har gjort mykje arbeid dei siste 9 åra. Her er atmosfære og plass til det meste ein treng.

Stort og romsleg kjøkken hos Grete og Marcos

Eigendomen vitja me og i mai 2010 – der eg stifte kjennskap med Nisporos, denne søte frukta som me ikkje får på busikken i Noreg så vidt eg veit.. Falke var med den gongen for 2 år sidan i Callosa.

4 hundar ved to av dei.

Benidorm – 2. juni 2012

Sofia og Kitty Karina under Benidorm skyline, på veg til stranda.

Det  er varm, det er fri, det er laurdag. Ein tur til Benidorm, solbyen, handlebyen, feriebyen, og trandbyen er eit obligatorisk val når du er på tur til Albirtraktene. Sofia og Kitty Karina blei kjøyrte hit av Skjalg. Dei venta fleire vener frå Albir seinare, men visar det seg seinare – dei kom ikkje likevel.