Så er leilegheita vår.

DSC_0008.resized

Herleg å sitje i på verandaen i eigen bustad ved Middelhavet og høyre bølgene brusa.

3 september

Eg har visse tankar om byråkrati i Spania, me har trass alt budd her eit år tidlegare, men eg meiner det skulle endra seg til det betre her etter alle krisene i økonomien. Nå har eg forstått dei store kapitalverksemdene og myndigheitene tek seg ekstra godt betalt for teneste sine, samstundes som spanjolane må klara seg på mindre. Sjølv om det ikkje er deira feil at den spanske (og europeiske) økonomien kollapsa i 2008. Det var ein ny dag. Dei er like fine dei solfylte dagane her som før. Det er no godt at finanskrisa ikkje har generert mørke skyer med dårleg ver. Det er no trass alt det spanjolane kan glede seg over på trass av det økonomiske elende dei har vært gjennom. No går det betre for dei. Som fyrste av dei kriseramma landa har dei no ei vekst på 1.2 prosent siste kvartal. So det gjeng framover.

IMG_20140903_104621

Her hadde eg streva lenge for å endeleg få meg eit passfoto… hjelpar ikkje med ein enkelt sjølvis.

I dag skulle eg skaffe med passfoto til papira mine for spansk ID-nummer. Det er framleis sumarferie for spanjolane, så etter å ha trava gatelangs i 1,5 time og passera minst 3 fotobutikkar fann eg til slutt ein plass dei kunne taka bilete (og eg som gløymde å taka med meg dette heimefrå…) Då var klokka 11 og eg var på ein annan kant av byen. Eg hadde avtale med Christian i banken og veit jo at papirarbeid tek tid hos Polizia. Kasta meg på ein buss sørover og entra Officina Interior de Polizia. Der var det mange folk…15-20 stk som venta. Eg ville helst nå banken kl. 12 – så eg henta bagasjen min på hotellet over gata og kom meg til Caixa Catalynia der Christian og eg ordna med praktisk overføring av pengane med tidsbestemt debitering……(kankje betala før me har bustaden på hand).

I Albir venta det eit anna offentlig kontor. Notarius Publicus er same det som det norske – du finn det på ditt lokale tinghus. Her vart det endelege salet av leilegheita sluttførd med møte mellom selgjar og kjøpar. Totalt var det 9 personar tilstades . Dette var dei to seljarane med ektefelle. Det var eit par til – den eine seljaren sin eks-mann – med ny ektefelle (!) Dette fortel meg at familieband er viktige i spansk offentlegheit. Det mangla ein person, Unni Elisabeth, men der hadde med ordna med ei fullmakt til meg i Stavanger. Alle papir (omlag 100 sider) blei summarisk presentera for alle underskrifter og stempel – og så var med eigarar av bustad i Spania!

IMG_20140903_140318_1

Så var salet avslutta med håndtrykk!

Å kjøpe leilighet i Spania ….

Den 2. september

bustad01

Bustadeni fjerde høgda. Bilete teke i mai i år. Lenge før me trudde me sko kjøpe.

Kom til Benidorm i går etter ein tur frå Norge på 8 timar. Reiste via Oslo, så det tok litt ekstra tid. Vel framme i Alicante nytta eg kollektiv transport, med ordinær linjebuss til Benidorm. Det var faktisk 50 minuttar kortare enn sist då eg tinga bussbillett på førehand. Kostnad 8 Euro, mot 7 Euro på shuttle direct. I Benidorm bur eg på same hotell som sist, Celymar kostar 30 eu for eit enkeltrom, heilt grei standard i min trivnad-skala.

Ny dag, tysdag den 2.9. Denne dagen skulle alt det formelle skje med overtaking av leilegheitame la inn bod på i august, vitjing hos politiet med tinga av spansk ID-nummer (NIE), betaling av bustaden, av gebryer, skattar og registrering i eigedomsregisteret hos Notarius Publicus….. Det skulle ikkje gå heilt som planlagd.

DSC_0011.resized

Mykje papir…dette er ein liten brøkdel av det me må gjennom.

Spanske bankar har gått gjennom ei frykteleg krise dei siste 6-7 åra. Fleire bankar har gått overende eller er blitt slukt av andre. Det skjer no med vår bank, Caixa Catalunya som vert teke over av BVVB frå Bilbao. Ikkje heilt populært – catalanarane ville nå helst ha sin eigen bank her i Catalunya. Vel vel… det er nye tider og nye overraskingar (…)

IMG_20140903_125655

Mukje papir å ordne vedkjøp og sal. Her Christian hos Notarius Publikus.

I dag var fyrste punkt på agendaen besøk hos Politicia i Benidorm. Real Homes, som har organisert alt kring kjøpet av leiligheita i Palatino i Albir, skulle møte meg på politistasjonen for å søke om NIE-nummer. Første overrasking/misforståing: Eg skulle visst vere i Albir….sjølv om eg hadde fått melding om å vere på politistasjonen. Litt merkeleg spør du meg, for i same rennet skulle me ordne med ein betalings-sjekk i Benidorm, same føremiddagen. (Benidorm – Albir, ca 15 -30 min med bil) Etter mykje om og men, kom Belen, ei hyggeleg dame på Real Homes, å henta meg for å ordne med betaling i banken. Då vart m.a.o vitjinga på politistasjonen utsett…

IMG_20140903_143344

Eit syneleg bevis for dei nye eigarane…

Eg hadde sørga for at pengar for betaling av bustaden var overførd til vår gamle bank (Caixa Catalunya), så her var det berre å få ut pengane frå banken. Eg og Belen kom til Benidorm-kontoret for å hente sjekken. Då visar det seg at me har fått to sjekkar (for dei to selgarane) med gebyr som var like stort som to spanske månadsløner….. Sjekkgebyr var på 952 euro…… Dette er noko dei har innførd etter bankkrisa. Bankane har tent mykje på dei gode tidene i 2000 – 2008 då store delar av sol-kysten vart bygd ut for ferieturistane. Som alle veit sprekte eigendomsbobla ettertrykkeleg i 2008 og mange bankar måtte slikke sine sår for den griske opptreden desse 8 åra. Det som vart ekstra underleg var at banken no såg på avdelingskontora som egne sjølvstendige einingar (eller konkurrentar) og difor vart det gebyr av den storleiken! Det som då gjer det ekstra tragikomisk er at den avdelinga me hadde som vår bank vart rasjonalisert vekk i mai i år……Til orientering tek min norske bank kr. 20 for å overføre eit beløp til Spania (utan omsyn til storleiken).

IMG_20140903_122009 (1)

Christian er ein hyggeleg kar som kan det meste om kjøp og sal av bustad.

Vel, vel… det vart ikkje nokon sjekk med gebyr på 7-8 tusen kroner, men alternativ uttak av heile beløpet i kontantar! Gebyrfritt…. Men siden seljar av leilegheita var redd for å handtere desse pengane … så ville dei heller opprette ein konto i banken slik at pengane kunne overførast utan kostnad.. Å sette opp ein konto kostar ingenting og tek berre 15 minuttar. Så slik er stoda i dag… vel ein liten ting til… Eg tingar NIE-nummer og må fylle ut ymse skjema for dette. Eit av desse var eit gebyr på å få politiet til å handsame saka mi med NIE-nummer. Her ville dei ha eit NIE-nummer i skjema! Banken ville ikkje ta betaling! Catch22…!  Vel … etter å prøva to andre bankar med same resultat, ville den tredje prøve noka nytt med ein telefon til leiinga, der sa dei ein kunne bruke passnummer som mellombels ID, og slik ordna det seg tilslutt. Ein må ha spansk ID-nummer for det meste her, om ein skal kjøpe hus, bil, skaffe abonnement osb.

logo.resized

 

Ei veke i Spania.

Me har vore ei veke i Albir. Kitty Karina ville gjerne vitja sine gamle vener her og eg og Unni ville gjerne vere med. Turen blei tinga i vinter, som dei fleste gjer for tida. Ingen viste at me skulle få Spania-sumar i år ;-).

El Tubrion

El Tubrion

DSC_1641

Koseleg og enkelt – etter vår (eg og Unni sin) stil.

Ei veke med sol og varme, etter ein sumar med sol og varme. Godt for kroppen, godt for sjela!  Skjalg fekk fiksa litt meir på tennene sine, så no er vel alt klart for å sette krona på verket, neste gong i september!

DSC_1654

Skjalg med nytt houvudplagg!

Cafeliv på boulevard Albir

Cafeliv på boulevard Albir

Me måtte ta oss ein kikk på kva som var på eigendoms-marknaden i Albir. Me har jo snakke lenge og vel om å kjøpe ein bustad, no når det er prisar som ligg 25-30% under det me såg for nokre år sidan. Etter å ha sett på fleire leiligheiter, la me inn bod på to – og fekk ein til ein god pris. Bodrunda sikra oss ein gevinst på 172-tusen euro, og ho hadde stått i ein pris på Eu 215 i mai.

Her har me skrive under kontrakten med den førre spanske eigaren.

Her har me skrive under kontrakten med den førre spanske eigaren.

DSC_1726

Bustaden med slo til på. Her me i stua.

Det var ikkje andre på bodrunden. Det er kjøper sin marknad. Så lenge det varar. Om nokre veker ber det attende til Albir for å overtaka leiligheita.

DSC_0022

Stue og soverom.

Utsikten er god. Mot sør, sol det meste av dagen.

Utsikten er god. Mot sør, sol det meste av dagen.

 

Spania igjen. To år etter.

playademal

Playa del Mal Pas, finaste staden i byen.

Så er eg attende i Spania. Nøyaktig to år etter at Kitty Karina og eg var her sist i fjorten dagar. Aleine denne gongen for å gjere noko er har tenk på lenge. Eg vil fiksa på tanngarden min 🙂

Inngrep

Antonio og assistent set inn titanskuer!

Dette er ei omfattande sak som eg nok vil bruke eit halvt års tid på med fleire turar til Spania dei neste månadene.  Eg fann Clinica Dental Costa Blanca på nett og tok kontakt med dr. Anton, ein tysk lege med lang fartstid i Spania. Dei såg ut til å ha eit godt omdøme. Som alle veit, så er det dyrt med tannrøkta i Noreg, eit av dei dyraste landa i verden har eg høyrt – då skulle det ikkje så mykje hovudrekning til å sjå at eg ville spare mykje på ein slik operasjon i Spania. Dei er like dyktige som i Noreg, så det er det ikkje noko å uroa seg for.

Dette er innsida av meg.

Dette er innsida av meg.

Eg reiste til Benidorm på tysdag og har vore her sidan for å førebu innsetting av implantatar. I dag, torsdag er fyrste steg ferdig, der eg har fått sett inn fire skruer i titanium.

Antonio og Anton. Dyktige folk!

Antonio og Anton. Dyktige folk!

Assistentane

Sara og Lisa, kjekke damer som tek god vare på pasienten.

Det tok Antonio under ein time å sette dei 4 skruene inn.  Han er ein sers flink ekspert og hadde sett inn 5 stk hos ein 80åring rett før eg kom. Han har så langt nærmare 3000 implantatar i sin 15 årige karriere!

Hotellet Celyman i Benidorm.

Hotellet Celyman i Benidorm.

Mens eg er hos tannlækjaren her her i Benidorm, har eg teke inn på eit billeg og bra hotell, i gå-avstand til tannlækjar og til stranda. No har eg ikkje hatt tid til ta meir enn ein einaste strandpromenade, men det vil det vel bli tid til, eg reiser attende til Stavanger på laurdag. Skal og til Albir i morgon. Byen der me budde eitt år i 09/10.  Kanskje eg ser på billege leiligheiter og?

medisiner

Dagleg inntak av medisinar og føde dei neste dagane!

16. mai i dag. Går og spis på det du ser på bilete. Det er blitt berre det, og mykje vatn. For det er varmt etter kvar. 23-24 grader og sola varmar den skrale skrotten 🙂  Har sett på 4 leiligheiter i dag. alle 3 roms med 2 bad, 2-3 etsje, 200-300 meter fra stranda i Albir. Det er god kvalitet på dette, skulle vere greit å leige ut til nordboarar, tenkjer eg.  Prisane er ikkje vonde. Dei har gått jamt nedover her som andre delar i Spania.

Albirpromenade

Kjekt å promenere langs Middelhavet igjen 🙂

Her i Albir har prisane halde seg jamt høge, på grunn av det kjøpesterke skandinaviske (norske) publikum. Det er fart i omsetninga seier meglarane, prisnergangen har flata ut og no er det berre vegen opp att….  Skal sjå på fleire i morgon. Har kontakta to meglarar som begge har vært i markedet i minst 15 år.

bustad01

Her er ein av dei fire eg såg på i dag.

DSC_0108

Flott uteanlegg! Like i Albir sentrum. Utgang til Middelhavet til høyre.

DSC_0022

Stuge i den fyrste leiligheit eg såg på

27. mai – 30 mai.

This morning was the hardest morning to get up, I think. I tanned a little right after I came home from school, than dad and Helene, a former student of my dad, came to our house because she is going to live with us for two days and work on some things with dad.

The last thing we did that day was to go out and eat dinner and than go home.

29. May 23:11

 

He’s the reason millions believe! He’s the reason I believe.. Believe in hope, believe in my dreams and he thought me to never say never. There isn’t a day that goes by without him running through my mind. He is my idol and my inspiration!

Justin Bieber is in Norway now, and I,m in Spain.. I know I’m probably going to meet him or see him preform at one point, but it’s still sad that I don’t have the chance to see him now. I asked dad that if I was in Norway now, could I travel to Oslo to go on he’s concert, and I could.

I have even lost count on how many times I’v cried today.

Anyway, a few hours after school dad, Helene and I eat on a resultat and that we went to a frozen yogurt place, but decided to eat another place. We walked through the whole town, just to end up at the yogurt bar we started at.

30. May 23:11

 

Siste 23. mai til 26. mai

Days like these there is almost nothing to write about. School is always the first thing I write about at these days, but school is never a interesting subject, only if it happens something really fascinating that day. But the weather is as nice as it always is here, so the only thing I did when I came from school was to do some of the math homework and lay outside to get a little more tan. When the afternoon came dad and I went to the town and ate at a Mexican restaurant. The only thing I did look forward to today was to visit Sondre and his family and eat together with them, but I realized later that It wasn’t before tomorrow.
23. May 21:32

The sun is lighting up the room every morning, that is the most comfortable way to get up from bed and start a new day! It’s almost weekend and I can’t wait! To hang out with Sofia, Sondre and Simon, lazy-mornings, sun and movie nights! ��
After school Sofia and I went to the beach to get some tan for the swimming activities at school tomorrow. (We have a outside swinging pool at the school). A day at the beach isn’t complete without an ice cream, so we went at the ice cream bar before we went home.
Dad and I have been invited to a tapas dinner at the » Kaspersens».�� As we arrived we were introduced to another family which also where invited. Marita, the daughter of the other family, Tuva, Emil and I talked for a while before we joined the adults and ate. After a while Sondre came and we started talking.
Later Sondre, Emil and I went to Emil’s room and watched some TV. Then the time came when dad and I had to go home and go of to bed.
24. May 0:53

Friday and finally weekend! The school day today was very short, and the two last hours we had p.e and swimming. I really don’t like swimming, because I don’t like to show of my body at public places beside of the beach. The boys and girls are split in two groups during swimming, so the girls had to play basketball the last lesson. I’d forgot shoes so I played without any shoes and socks, which was very hot! And now I am burned under the feet.
When i came home dad and I went to «La Marina», a shopping center. And we spent the rest of the day there. I don’t think I’ve ever bought so much clothes at one time in my entire life.
25. May 00:6

Every day here is a beautiful day. The first time I so when I wake up is to go out in the sun and get a little more tan. After an hour in the sun I call Sofia and we agreed that her and her parents pick me up at Consum, than they drived us to the Benidormbeach. A few hours Sondre and Simon comes and we where at the beach for a while before we went and ate.
Sofia and I where picked up after we’d rented some movies. And we didn’t do so much later that day but to watch the movies and eat lots of candy.
26. May 00:25

På plass Tita igjen etter 2 år! Kitty Karina skriv dagbok på engelsk.

Herleg å ta eit bad igjen i Tita.

Så er me attende til vårt kjære «hjem» i Spania. Kitty Karina og eg skal vere her tri veker. Ho skal gå på den norske skulen, treffe nokre vener frå sist og nyte varmen og den spanske atmosæren.

Kitty Karina likte å koma attende til det gamle rommet sitt

Godt å vere attende. I denne stua har me kosa oss i over 300 dagar..

Eg tekte eg skulle få tid til å skrive litt igjen, på idear og manus kanskje. Eller så har eg ein del skulearbeid å gjere for Rvgs og må jo hjelpe til litt med Karina sine oppgåver.

Kitty Karina vitja Sondre og Tuva dagen etter me kom til Albir

Så langt har med gjort lite, berre tri dagar så langt, men me har vitja nokre folk, eg har sjekka synet mitt og prøva briller. Eg er blitt så lei av å skifta opptil 150 gonger til dagen, så e tenkte eg ville unne meg nokre progressive…

Robotmannen med supersyn!

No er det valgets kvaler! Kva for ei brille passar meg best?

 

 

 

Fyrste måltid - På Small World. Stamrestauaranten vår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND HERE IS KITTY KARINA´S DIARY. FIRST FOUR DAYS.

19. May 23:07

We’re finally here! This has been a long day. The flight was almost three and a half hours, but it felt like the longest flight ever. But we’re home and safe now. The first hours here I really couldn’t believe that we finally where here. We live in the same house we did two years ago, and I feel like I’m at home here. I already miss Norway, but this couldn’t compare to how much I’ve missed Spain when I was in Norway! I haven’t had so much contact with my friends, because we don’t have Internet yet. They only know that I’m here. I can’t wait to see them again..

20. May 22:22

It started as a beautiful day, the sun was shining, not a cloud on the sky. We visited Sondre. It was very good to see him again. Sondre was my best guy-friend when I lived here, and he hasn’t changed a bit, he’s still the exact same guy. Later that day the whether changed, the sky was filled with clouds and the wind got very heavy. We went to town and we met Sofia and her friend Madelene. Sofia and I agreed to eat out later, but that didn’t happend because it’s something wrong with my phone. We was supposed to fix that by visiting a internet-shop, where I was able to contact my friends in Norway and get Sofia’s number. The last hours of the day dad and I watched a movie.

21. May 20:59

It’s weird how someone who oversaw you the first time you met and got you to feel so alone, can mean so much to you now. I met Sofia today, and she hasn’t changed as person at all. We talked and laughed a lot. 10th grade had exams today, so we, 5th to 9th grade learned to play tennis. I enjoyed it very much, it was very fun. I walked home with Sofia and we hade something to talk about all the way home, i’t really easy to talk to her. It wasn’t as sunny today as it was yesterday, but it was comfortable temperature on circa 25 degrees. We also had our first of many homemade meal today.

22. May 23:48

The summer-feeling is here indeed! The sun is shining and the temperature is perfect. To sit in a classroom isn’t the first thing I would do in this weather. It was the first real school day today, nothing special really. The school day didn’t fulfill my expectations at all. Almost everything has changed, people, teachers, and there is new people here now and the old ones is gone.. But that’s kind of what I expected after two years. Beside of all the thoughts, the day was fine. Our class, which is three persons with me, and 10th grade went to the beach to play volleyball the last two lessons. But there was a lot of wind at that point, so we walked to Altea and back to Albir to use the time we had. This has been a really chill week, but I have plans with more activity for the rest of the week and weekend…

Kitty Karina og Skjalg attende til Spania

Så er vi på veg att! Kitty Karina ville så gjerne attende og vitje sine vener frå opphaldet i Spania i 2009 og 2010. No dreg vi til same huset i Tita og blir der nokre veker etter 17 mai. Eg vil skrive på bloggen og Kitty Karina skal leggje ut dagboka si her, på engelsk. Det bli ein del av skuleabeidet frå Ullandhaug. Ho skal og gå på den norske skulen i Albir frå 21.mai… Følg med!

Unni Elisabeth er attende i Spania

Unni attende til Spania - utan Skjalg og Kitty Karina....

Unni attende i Albir, utan Kitty Karina og Skjalg...

Unni Elisabeth er attende i Spania for å arbeide som vikarierande rektor på den Norske skulen i Albir. Som fleire av dykk veit, så blei ho spurt om ho kunne vere rektor fram til midten av oktober, fordi den faste rektor skulle til Noreg for familiære årsaker. Dette vert jo ei ny og utfordrande oppgåve for Unni Elisabeth! Den tek ho i kjent stil med engasjement og pågangsmot!

Unni ved båthavna i Altea ein septemberdag...

Unni Elisabeth på sykkel i utkanten av Altea i september. Kven har tatt dette bilete mon tro?

Siste veke i Spania – Avskjed med Tita

Huset me leiger med den store flotte blomsterbusken 26. juni 2010

Sally er kunstner og fann mange flotte motiv i Communidad Valencia.

Sally mala huset her i Albir. Rikig flott blei akvarellen

Flott strand i Vila Joyjosa. Unni, Sally og Kitty Karina badar i Middelhavet.

Når dykk les dette er me på veg i bilen til Noreg. Me har pakka og rydda, støvsuga og vaska. Dei siste dagane har berre sust avgarde i travle førebuingar til heimreisa. Har hatt kort vitjing av Sally. Ho er ein god ven frå Sandnes, biletkunstnar som nytta høve til å få nokre solfylte dagar med rekreasjon og maling. Ho har og vore så grei at ho har vaska huset saman med oss! Takk Sally! Same dagen som ho drog til andre vener i Alicante, tok me avskjed med Kitty Karina. Ein vemodig augneblink, det er fyrste gong ho reiser med fly aleine i utlandet. Trur ho var trist og lei seg, mest for at ho ville blitt her eitt år til. Kitty Karina har hatt eit flott år og knytta gode kontaktar med jenter og gutar på den norske skulen i Albir og i Alfaz del Pi.

Alltid ei utfordring å sjå om me får plass til ALT i bilen..

Den siste dagen var det ei stor oppgåve å få alt inn i bilen. Det er like overraskande kvar gong kor mykje som det går an å trykkje inn i Peugeoten! Då eg kikka på haugen inne i garasjen sa eg til Unni at me nok må setje halvparten att, men den gong ei…Alt fekk plass!!!!

Jentene tek avskjed på Plaja del Albir.

Før turen heim til Noreg har me skaffa oss nokre kontaktar (mellom anna CS-vener) på veg gjennom Spania, Frankrike og Belgia, så den saka er grei…

Så er Kitty Karina sitt år i Spania over for denne gong.

Sjølv om me no er på veg heim til Noreg, så kjem det nokre innlegg til her på bloggen min. Eg har ennå stoff nok til å laga skildringar frå opplevingar i dei siste vekene. Fylg med! Og så må dykk og kikke innom på Odin sin reiseblogg frå USA.